Raport roczny 2015

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Prezentujemy sprawozdanie finansowe PROFI CREDIT Polska S.A. za rok 2015, który był dla nas czasem intensywnych zmian. Spółka z sukcesem wdrożyła długoterminową strategię rozwoju. Nasza sieć sprzedaży liczy już ponad 3300 Doradców Finansowych, a łączna liczba biur terenowych to 115. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy z sukcesem kolejne etapy restrukturyzacji, która pozwoliła na przekształcenie PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.

Sprawozdanie można pobrać tutaj