Raporty roczne

Raport roczny 2015

Dodano: 18.02.2016

Prezentujemy sprawozdanie finansowe PROFI CREDIT Polska S.A. za rok 2015, który był dla nas czasem intensywnych zmian. S...

więcej 

Raport roczny 2014

Dodano: 18.02.2015

Prezentujemy sprawozdanie finansowe PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. za rok 2014, który był dla nas rokiem dynamicznego wz...

więcej 

Raport roczny 2013

Dodano: 18.02.2014

Sprawozdanie finansowe PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. za rok 2013. Był to kolejny okres dynamicznego rozwoju PROFI CREDI...

więcej