Komunikacja z akcjonariuszami

 

PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna
Ulica Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa, NIP: 5472151080, REGON: 243624011
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518190.
Kapitał akcyjny 793 951 000 zł w całości opłacony.

 

Akcjonariusze:
Profireal Group SE – 100% akcji w kapitale akcyjnym Spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.