Komunikacja z akcjonariuszami

 

PROFI CREDIT Polska Spółka Akcyjna
Ulica Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472151080, REGON: 243624011
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej                              VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000518190.
Kapitał akcyjny 793 951 000 zł w całości opłacony.

 

Akcjonariusze:
Profireal Group SE – 100% akcji w kapitale akcyjnym Spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.