Raport roczny 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie finansowe PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. za rok 2013. Był to kolejny okres dynamicznego rozwoju PROFI CREDIT Poland. Wyniki osiągnięte w tym okresie potwierdzają silną pozycję Spółki w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku rynkowym.

Plik można pobrać tutaj .