Plan połączenia

Plan połączenia Profi Credit Polska S.A. z Profi Credit Broker Sp. z o.o.