Zarząd

PROFI CREDIT Polska S.A.

David Chour

Prezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie w Pardubicach. Już podczas studiów, w 2000 roku rozpoczął swoją karierę zawodową w PROFI CREDIT, jako Analityk Finansowy. W 2001 roku otrzymał nominację na stanowisko Managera Działu Finansowego, a następnie otrzymał awans na dyrektora tego działu. W lipcu 2001 roku został Członkiem Zarządu PROFI CREDIT w Czechach. W 2003 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Profireal Group SE. Funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. W październiku 2015 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu PROFI CREDIT Polska S.A.

Sławomir Pawlik

Dyrektor Wykonawczy, Wiceprezes Zarządu

Ukończył Politechnikę Łódzką na kierunku inżynieria produkcji przemysłowej. Na początku kariery zawodowej był związany ze sprzedażą usług w branży telekomunikacyjnej, medycznej oraz farmaceutycznej. W spółce PROFI CREDIT pracuje od 2005 roku. Początkowo pełnił funkcję Development Managera a następnie Kierownika Działu Rozwoju. Zajmował się m.in. kontrolą oraz szkoleniami sieci handlowej na terenie całej Polski. Od marca 2007 do czerwca 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu Windykacji i odpowiadał za całościowy proces zarządzania wierzytelnościami Spółki. Od lipca 2016 roku objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego i Wiceprezesa Zarządu.

Marek Štejnar

Członek Zarządu

Ukończył ekonomię i zarządzanie na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Czeskiej, a następnie pogłębiał swoją wiedzę na Uniwersytecie Sheffield Hallam, gdzie uzyskał stopień MBA oraz na Uniwersytecie Nottingham Trent gdzie zdobył tytuł LL.M (Master of Laws). Karierę zawodową rozpoczął na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak: ŠKODA PRAHA, Aspekt Central Europe oraz ČS Reality. W 2013 roku przeszedł z firmy Cofidis, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Działu Finansowo Prawnego, do PROFI CREDIT na stanowisko Globalnego Dyrektora Finansowego. Jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami dywizji PROFI CREDIT. W 2014 roku został powołany do Zarządu PROFI CREDIT.

Agnieszka Berkan

Członek Zarządu

Ukończyła Wydział Finansów i Statystyki SGH w Warszawie. Pracowała dla firmy doradczej PwC w Dziale Audytu, następnie przez szereg lat związana była  ze spółkami z sektora finansowego (Commercial Union - obecnie Aviva, Provident Polska, GMAC Bank, IDEA Bank). Od lipca 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego w PROFI CREDIT.  Odpowiada za obszary Finansów, Controllingu i Administracji. Posiada brytyjski tytuł Chartered Certified Accountant FCCA.